Sưu Tập Tượng Gỗ Về Đạt Ma Sư Tổ  

Sưu Tập Tượng Gỗ Về Đạt Ma Sư Tổ

Bồ Ðề Ðạt Ma, Bodhidarma hoặc Daruma, còn gọi là Bích nhãn Hồ tăng (nhà sư rợ Hồ mắt xanh biếc) sống khoảng thế kỷ thứ V Công nguyên. Theo truyền thuyết, sư chào đời ở gần Madras, Nam Ấn, và trước khi xuất gia là con của vua nước Hương Chí. Khoảng năm 520, theo đường thuỷ vòng qua Ấn Ðộ dương, sư mang y bát đi Trung Hoa để truyền giáo; hình như có ghé lại Việt Nam (Giao Châu) cùng một vị sư Ấn khác là Pháp Thiên.

Thư Viện Ảnh

datmasuto2 qanb75 lrg-1988-074-jpg lrg-1989-075-jpg ducphatdung-tren-sen-w matphat-d

Cảm nghĩ khách hàng

Loading Quotes...