Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Tượng Phật Thích Ca chuyển pháp luân

Tượng Phật Thích Ca Truyền Pháp Bằng Gỗ Mít

Tuong Duc Bon Su Thich Ca cao 1m8

Phat Thich Ca Bon Su

Tuong Duc Bon Su Thich Ca cao 1m1

Tuong Duc Bon Su cao 70cm

Tuong Duc Bon Su cao 70cm

Tuong Duc Bon Su cao 70cm

Tuong Duc Bon Su cao 70cm

Tuong Phat Bon Su bằng gỗ dâu

Tượng Phật Bổn Sư bằng gỗ dâu

Tượng Phật Thích Ca Truyền Pháp Bằng Gỗ Mít