Tượng Phật Bà Quan Âm  

Bộ sưu tập tượng Phật Bà Quan Âm của cơ sở Di Đà

Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng gỗ hương cao 60cm

Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng gỗ hương cao 60cm

Tuong Phat Ba Quan Am bang go mit cao 50cm

Tuong Phat Ba Quan Am sung tren ong cao 61cm

Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo Từ bi cứu khổ. Mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất thiết tưởng không ai khác hơn là đức Bồ-tát Quan Thế Âm, hay Mẹ hiền Quan Âm. Vì vị Bồ-tát nầy có đầy đủ phẩm chất của một người mẹ trong tất cả những người mẹ. Hình như trong mọi trái tim của những người con Phật thuần thành – nhất là giới Phật tử bình dân – không ai là không không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ-tát giàu lòng bi mẫn nầy. Mỗi khi nói về Ngài, tựa hồ chúng ta ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai dám cho là mình đã hiểu biết đầy đủ tất cả. Thế nên, trong bài nầy người viết xin giới thiệu cụ thể đôi nét chân dung của Bồ-tát một lần nữa, để giúp đại chúng quan chiêm.

Trước hết hãy nói về danh hiệu của Bồ-tát. Thông thường các kinh điển kể về 8 danh hiệu của Ngài như sau: 1/. Quan Thế Âm Bồ-tát; 2/. Quán Tự Tại Bồ-tát; 3/. Quan Thế Tự Tại Bồ-tát; 4/. Quan Thế Âm Tự Tại Bồ-tát; 5/. Hiện Âm Thanh Bồ-tát; 6/. Quan Âm(*) Bồ-tát; 7/. Cứu Thế Bồ-tát; 8/. Quan Âm Đại Sĩ.

Tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 2m

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 1m1

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 81cm

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 81cm

Tuong Phat Ban Quan Am bang go mit cao 60cm

Tuong Phat Ban Quan Am bang go mit cao 60cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 81cm

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 81cm

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 60cm bằng gỗ mít

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 60cm bằng gỗ mít

Tuong Phat Ba Quan Am ngoi cao 1m1

Thư Viện Ảnh

matphat-b qanb19 qanb63 qanb45 lrg-1978-064-jpg qanb22

Cảm nghĩ khách hàng

Loading Quotes...