Sản phẩm đặc biệt

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ pơmu

Sự khác biệt giữa hai tôn tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà qua một vài đặc điểm của biểu tướng nh..

HOT
Tượng Phật Thích Ca Chuyển Pháp Luân

..

Tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Sự sùng bái Bồ tát Quan Âm có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Tịnh độ tông và Mật tông, cụ..

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ mít cao 81cm

Bàn thờ Phật bà quan âm tại gia đã trở thành lựa chọn của nhiều gia chủ bởi Phật bà khiến cho gia đạ..

Tượng Phật A Di Đà cao 81cm bằng gỗ mít

A.Mở đề:Cây có cội, nước có ngu